Huimaus

Älä anna huimauksen hallita elämääsi

Huimaavaa tunnetta kutsutaan usein diagnostiikassa asentohuimaukseksi ja se on oireena hyvin yleinen. Puhdas asentohuimaus on myös eriteltävissä omaksi oireeksi tiettyjen testien avulla ja siihen on oma hoitoprotokolla. Yleisesti huimauksen tunne voi vaihdella huterasta olotilasta voimakkaaseen kaatavaan tunteeseen. Huimausoireita ilmenee suurimmalla osalla ihmisistä jossakin vaiheessa elämää ja se onkin yksi tyypillisimmistä oireista joiden takia ihmiset hakeutuvat lääkärin vastaanotolle.

Usein huimauksen syyt ovat harmittomia ja oireet ohimeneviä. Fysioterapiaan kannattaa tulla lievienkin oireiden takia jotta ne saadaan hoidettua helpoimmin pois. Yleensä pidempään jatkuneen tai jaksoittain esiintyvän huimauksen ja tasapaino-ongelmien kuntoutus voi vaatia pidempikestoista kuntoutusta.

Petri Korhonen
Tullin toimipiste

OMI fysioterapeutti Purentafysioterapia
Tinnituksen kuntoutus Liikeanalyysit

petri.korhonen@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Matti Laukka
Tullin toimipiste

Osteopaatti
Fysioterapeutti
Työterveysfysioterapeutti
Akupunktio

matti.laukka@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Mitä huimaus on?

Huimaus on oireena monitahoinen ja yleensä sille ei ole vain yhtä syytä. Kehossa saattaa olla useita samanaikaisia häiriötiloja, jotka yhteisvaikutuksena heikentävät tasapainoaistin toimintaa. Tyypillisimpiä aiheuttajia ovat niska-hartiaseudun lihaskireydet, kehon asentokontrollissa esiintyvät häiriöt ja kehon painonjakauman sekä symmetrisen voimantuoton ongelmat. Keholla on pyrkimys korjata asentoaan automaattisesti ja jos tässä järjestelmässä ilmenee jokin häiriö, voi siitä seurata eri tyyppisiä tasapaino sekä huimausoireita.

Autonomisen hermoston toiminnalla (tasapainolla) on suuri vaikutus oireiluun ja yleinen stressitila korreloi oireilun kanssa vahvasti. Mitä enemmän elämässä on henkistä kuormitusta, huonosti nukuttuja öitä ja fyysisen puolen lihaskalvokireyksiä tai muita ongelmia, sitä enemmän kasvaa todennäköisyys huimausoireisiin.

Millasia oireita voi esiintyä?

Tyypillisimpiä oireita ovat hutera yleisolotila, kiertohuimaus ja kaatava huimaus. Samalla voi esiintyä pahoinvointia ja matkapahoinvointia.Oireet tulevat monesti esille äkillisissä asentomuutoksissa esimerkiksi noustessa makuulta istuma-asentoon tai seisoma-asentoon tai kääntäessä päätä nopeasti puolelta toiselle.

Oireet voivat olla myös pysyvämpiä ja asennosta riippumattomia esimerkiksi kävellessä jatkuva kaatamisen tunne tiettyyn suuntaan. Matala verenpaine voi aiheuttaa myös huimaavaa tunnetta, mutta kyseinen oire ei yleensä vaadi hoitotoimenpiteitä.

Mitä fysioterapia sisältää?

Huimauksen syyt ja huimauksen tyyppi täytyy selvittää tarkasti esimerkiksi asiaan perehtyneen fysioterapeutin toimesta. Jos oireesi ja niiden syyt ovat mahdollisia hoitaa fysioterapeuttisin keinoin ovat tuloksetkin yleensä hyviä. Jos fysioterapeutti epäilee oireissasi olevan taustalla jotakin vakavampaa ohjataan sinut asianmukaiseen jatkohoitoon välittömästi. Yleensä oireilu kuitenkin helpottuu manuaalisen käsittelyn sekä asentohuimaus- / liikeharjoitteiden yhteisvaikutuksesta ja kotiharjoittelulla onkin suuri rooli tilanteen paranemisessa.

Katso myös nämä

Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.