Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen sairaus tai vamma voi tarkoittaa esimerkiksi aivohalvausta, selkäydinvammaa, MS-tautia, parkinsonismia tai CP-vammaa. Vamma aiheuttaa yleensä eri asteisia muutoksia esimerkiksi päivittäisistä toimista selviytymiseen.

Neurologisessa fysioterapiassa keskitytään kuntoutujan yksilöllisiin tarpeisiin, jotka liittyvät yleensä arkisten toimintojen haasteisiin. Fysioterapiassa otetaan huomioon mm. kuntoutujan liikkuminen, kotona tehtävien päivittäisten toimintojen sujuminen, kodin ulkopuolella toimiminen ja apuvälinetarpeet. Fysioterapiajakson tavoitteet suunnitellaan kuntoutujan ja mahdollisesti hänen läheistensä kanssa yhteistyössä.

​Beatrice Silvestri-Hyrynen on fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri.

Beatrice Silvestri-Hyrynen
Pirkkala

Terveystieteiden maisteri Fysioterapeutti
Ikäihmisten fysioterapia
Kela-kuntoutus

beatrice.sh@aktiivifysioterapia.fi
0443223792

Mitä neurologinen fysioterapia sisältää?

Neurologinen fysioterapia sisältää mm. toiminnallisia harjoitteita, tarvittavaa kehon käsittelyä ja ohjausta sekä neuvontaa. Yhteistyötä tehdään kuntoutujan lisäksi tarvittaessa myös läheisten ja eri hoitajatahojen kanssa  tehokkaan tuloksen saavuttamiseksi. Fysioterapiajakson tuloksellisuutta arvioidaan mittauksin terapiajakson alussa ja lopussa. Fysioterapiajaksosta tehdään lisäksi kirjallinen palaute.

Neurologiseen kuntoutukseen hakeudutaan useimmiten lääkärin lähetteellä ja KELAn, kunnan, vakuutusyhtiön tai työnantajan maksusitoumuksella. Fysioterapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana. Fysioterapia toteutuu joko kuntoutujan arjessa kotikäyntinä tai vastaanotolla toimipisteessämme.

Kelan kuntoutus

Toimimme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kuntoutuksen tavoite on tukea kuntoutujaa arjen toiminnoissa suoriutumisessa ja edistää osallistumista esimerkiksi kotona, työssä tai opiskelussa. Lue lisää Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelan sivuilta.

Katso myös nämä

Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.