Purentaongelmat

Mitä purentaongelmat ovat?

Purentaongelmilla tarkoitetaan yleisesti oireita joita esiintyy leukanivelen, kasvojen, kaularangan sekä pään alueella. Kyseessä on erittäin yleinen ongelma ja sen esiintyvyys on nykypäivänä noin 25% aikuisväestöstä.  Purentaongelmiin on monia erilaisia syitä ja niiden selvittäminen huolellisesti auttaa sinua saavuttamaan kivuttoman ja oireettoman elämän nopeammin. Purentaongelmien pysyvään muutokseen tähtäävässä hoidossa tarvitaan aina moniammatillista yhteistyötä.

Asiaan perehtynyt hammaslääkäri voi tehdä purennan tarkkoja tutkimuksia, jolloin mahdolliset mekaaniset häiriötekijät saadaan selvitettyä ja korjattua. Fysioterapeutti kykenee vaikuttamaan kaikkeen muuhun paitsi hampaistoon, joten ilman hyvää yhteistyötä oireet palautuisivat pian hoidon lopettamisen jälkeen. Purentaongelmat eivät myöskään poistu pelkällä hierontakäsittelyllä, jolla on oireita lievittävä vaikutus, mutta oireiden syyt jäävät tällöin hoitamatta.

Petri Korhonen
Tullin toimipiste

OMI fysioterapeutti Purentafysioterapia
Tinnituksen kuntoutus Liikeanalyysit

petri.korhonen@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Henna Moskuvaara on fysioterapeutti ja työfysioterapeutti.

Henna Moskuvaara
Tullin toimipiste

Fysioterapeutti Työfysioterapeutti
Muusikoiden fysioterapia
Purentalihasfysioterapia
Kehonhallintaryhmät
Lantionpohjan fysioterapia
Äitiysfysioterapia

henna.moskuvaara@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Mistä purentaongelmat johtuvat?

Noin 50% aikuisväestöstä kärsii jossakin elämänvaiheessa purentaongelmista ja ne ovat yleisimmillään 35-50 vuoden iässä.(*1) Purentaan liittyviä häiriöitä esiintyy naisilla jopa 3-4 kertaa yleisemmin kuin miehillä. Purentaongelmat johtuvat suurimmaksi osaksi stressiperäisistä tekijöistä sekä kehon asentokontrollin ongelmista. Taustalla on myös välittäjäaineperäinen mekanismi joka häiriintyessään aiheuttaa lihasten liiallista aktivaatiota. Oireet voivat johtua myös hampaiston mekaanisista toimintahäiriöistä jolloin jatkuva virheasento aiheuttaa hermoston ärtymistä ja kipua.

Purentaelimistön oireistoon liittyvät esimerkiksi leukanivelten naksuminen, puremalihasten kivut, leuan liikehäiriöt ja väsyminen, toistuvat päänsäryt, niska-hartiaseudun säryt, korvaoireet, tinnitus, huimaus sekä monet muut oireet. Hampaiden voimakas kuluminen ja paikkojen jatkuva lohkeilu ovat yleensä merkkejä voimakkaasta purentaongelmasta. Lievempi purentaongelma ei välttämättä oireile hampaistossa, mutta ylläpitää esimerkiksi jatkuvia niska-hartiaseudun ongelmia sekä autonomisen hermoston tasapainon häiriötä.

Miksi purentaongelmia kannattaa hoitaa fysioterapeutin avulla?

Purentaongelmat ovat monitahoinen ja laaja oirekokonaisuus jonka tutkiminen ja selvittäminen vaatii asiaan paneutumista ja vahvaa ammattitaitoa.

Fysioterapeuttinen näkemys ihmisestä kokonaisuutena auttaa löytämään oikeat keinot ongelmien vähentämiseksi. Pelkkä purennan toistuva hieronta ei yleensä ratkaise ongelmia pitkällä aikavälillä ja oireet palaavat takaisin. 

Oireistossa on hyvin usein mukana autonomisen hermoston tasapainohäiriö, joka tarkoittaa sitä että kehon stressijärjestelmä on jatkuvasti yliaktiivinen. Tämä heikentää esimerkiksi unen laatua ja mitä enemmän ihmisen unesta on kevyttä unta, sitä enemmän purentaongelmia alkaa esiintymään. Usein myös työasento tai kehon käyttö on virheellistä. Kehon ergonomisesti virheellisellä käytöllä on negatiivinen vaikutus fyysisiin rakenteisiin ja niiden ylikuormittuminen johtaa taas lisääntyvään purentarefleksiin.

Mitä fysioterapia sisältää?

Purentaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti toteuttaa ensimmäisellä käyntikerralla standardoidun alkututkimuksen, jonka perusteella suunnitellaam mahdolliset jatkotoimenpiteet ja terapiajakso. Lihas- ja hermokipuja lievitetään manuaalisen myofaskiaalisen(kalvo) käsittelyn, aktiivisten liikkeiden sekä venyttelyiden avulla.

Purentafysioterapiassa pyritään myös havaitsemaan mahdolliset ongelmat koko kehon asentokontrollissa sekä liikkeessä. Asentokontrollilla on selvä yhteys oireiden esiintyvyyteen ja myös niiden vähenemiseen harjoittelun myötä. Fysioterapian tavoitteena on pysyvän korjauksen saaminen tilanteeseen!

Katso myös nämä

Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.