Tinnitus

Hanki apua tinnitukseen fysioterapian avulla

Tinnitus tarkoittaa ääniaistimusta, joka on ulkoisesta äänilähteestä ja tahdosta riippumaton ilmiö. Sitä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa elämää ja useimmiten oire on lyhytaikainen ja poistuu itsestään. Ilmiön taustoja on tutkittu jo vuosikymmenien ajan ja tietoa onkin kertynyt paljon etenkin sisäkorvan vaurioihin liittyvästä tinnituksesta.

Ilmiönä tinnitus on hyvin yleinen ja siitä kärsii arvioilta puolet väestöstä jossakin vaiheessa elämää. Kroonista eli pitkään jatkunutta tinnitusta esiintyy kymmenillä tuhansilla suomalaisilla. Muita samantyyppisiä oireita ovat korvissa esiintyvä humina sekä suhina ja myös korvan alueen särkytilat ilman tulehdusoireita.

Petri Korhonen
Tullin toimipiste

OMI fysioterapeutti Purentafysioterapia
Tinnituksen kuntoutus Liikeanalyysit

petri.korhonen@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Matti Laukka
Tullin toimipiste

Osteopaatti
Fysioterapeutti
Työterveysfysioterapeutti
Akupunktio

matti.laukka@aktiivifysioterapia.fi
0443223790

Milloin fysioterapeutille?

Fysioterapialla saadaan usein apua tinnitusoireisiin ja tulokset riippuvat oireiden kestosta ja syntymekanismista. Sisäkorvan vaurioihin kuten pysyvään meluvammaan liittyvään tinnitukseen ei voi valitettavasti saada apua fysioterapiasta.

Tinnituksen yhteydessä puhutaan usein niin sanotusta stressikorvasta. Tämä kansankielinen termi kuvaa oireen syntytapaa kohtalaisen hyvin. Termi tarkoittaa sitä, että erilaiset fyysiset tai psyykkiset stressitekijät aiheuttavat tinnitusilmiön. Stressiperäisen tai neurofasciaperäisen tinnituksen tunnistaa yleensä siitä, että oire saattaa muuttaa muotoaan useasti saman päivän aikana. Äänen taajuus voi muuttua ja sen voimakkuus voi vaihdella. Tällöin hyödyt todennäköisesti fysioterapiasta ja asia kannattaa selvittää fysioterapeutin suorittaman alkututkimuksen avulla.

Stressiperäinen tinnitus on todennäköisesti ilmiön yleisin muoto ja suurin osa oireilijoista ei saa asianmukaista hoitoa, sillä oireen syntyperä jää tutkimuksissa usein “tuntemattomaksi”.

Mitä stressiperäinen tinnitus on?

Ilmiötä ei ole pystytty vielä täysin selvittämään mutta oire esiintyy yleisimmin kuormittavissa elämäntilanteissa, joissa autonomisen hermoston kuormitus on liiallista. Jatkuva sympaattisen hermoston (taistele / pakene) ylikuormitus aiheuttaa myös kehon fyysisen puolen oireilua jolloin esiintyy esimerkiksi lihaskipua, niskakipua, purentaongelmia ja yleistä lihaskalvokireyttä. 

Tinnitus ei yleensä ole ensimmäinen esiin tuleva oire, joten monesti oireilulla on juuret kaukana menneisyydessä. Tietyillä mekaanisilla rakenteilla on myös vahva yhteys oireilun syntyyn ja hoitomenetelmät perustuvatkin biospsykososiaalisen kokonaistilanteen parantamiseen.

Miten tinnitusta hoidetaan?

Tinnituksen hoidossa fysioterapeutin täytyy ottaa asiakkaan tilanne laajamittaisesti huomioon. Hoitomenetelmät ovat aina yksilöllisiä, mutta useimmiten ne koostuvat psykofyysisestä lähestymistavasta, kehon asentokontrollin sekä ergonomian parantamisesta, autonomisen hermoston tilan tasapainottamisesta eri menetelmin ja myös tarkat manuaaliset fasciakäsittelymenetelmät ovat usein hyödyllisiä.

Tarvittaessa asiakas ohjataan yhteistyötahoille jatkotutkimuksiin jos niihin ilmenee tarvetta.

Katso myös nämä

Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.