Riittävän unen tärkeys

Onko tämä UKK-instituutin julkaisema liikkumisen suositus -pyramidi sinulle tuttu? Oletko huomannut, että pyramidin pohjana on yksi suuri kerros: uni? Uni on siis perustana aikuisväestön liikuntasuosituksissa. Unen ja liikunnan välinen hyöty kulkee molempiin suuntiin, sillä liikkuminen puolestaan pidentää unta ja parantaa sen laatua.

Uni vaikuttaa laajasti terveyteemme

Uni edistää henkistä ja fyysistä terveyttä merkittävästi, ja harjoittelu ilman kunnollista palautumista on haastavaa. Olennaista onkin löytää tasapaino kuormituksen ja palautumisen välillä. Tässä lista tekijöistä, joihin uni muun muassa vaikuttaa:

 • Syvän unen aikana verenpaine laskee. Jos tämä jää tapahtumatta, lisääntyy verenpainetaudin riski ja samalla myös aivoverenkiertohäiriöiden riski (Aivoliitto 2018.)
 • Uni voi parantaa vastustuskykyä (TTL 2020.)
 • Unella vaikuttaa positiivisesti oppimiseen (UKK-instituutti 2021b.)
 • Uni vaikuttaa lihasväsymyksen säätelyyn (UKK-instituutti 2021b.)
 • Uni on hormonaalisesti anabolinen tila, eli unen aikana muodostuu lihasproteiinirakenteita, ja lihasmassa kasvaa (UKK-instituutti 2021b.)
 • Krooninen unen puute lisää loukkaantumisriskiä, sillä univaje voi heikentää havaintojen tekemistä ja koordinaatiokykyä (UKK-instituutti 2021b.)
 • Uni auttaa palautuminen fyysisestä, henkisestä kuin kognitiivisesta kuormituksesta (TTL 2020.)
 • Terveyttä edistävien elintapojen ylläpitäminen on helpompaa hyvin palautuneena (TTL 2020.) Esimerkiksi liian vähäinen uni vaikuttaa ruokahalun säätelyyn (mm. mieliteot rasvaista ruokaa kohden lisääntyvät). Tällöin unettomuus voi johtaa ylipainoon, joka voi taas siten vaikuttaa terveyteen omalta osaltaan (Aivoliitto 2018.)

Luettuaan yllä olevan listan onkin huolestuttavaa, että aikuisten keskimääräiset yöunet ovat lyhentyneet noin kaksikymmentä minuuttia viimeisten 20 vuoden aikana. Unesta saattaa tinkiä arjen muiden kiireiden keskellä, mutta ei kannattaisi.

Uni ja muisti

Unen merkitystä muistisairauksien kehittymiseen on tutkittu paljon. Univaikeuksia pidetään yhä enemmän Alzheimerin taudin riskitekijänä. Vielä ei ole täysin varmaa, onko unihäiriöt aivojen muutosten syy vai seuraus (André ym. 2021). On kuitenkin havaittu, että henkilöillä, joiden uni on hajanaista, Alzheimerin tautiin sairastumisen riski voi olla jopa 1,5 kertainen. Unihäiriöt voivatkin mahdollisesti auttaa taudin varhaisessa diagnosoinnissa.

Unihäiriöillä näyttää olevan vastavuoroinen suhde neurodegeneraatioon, eli hermosolujen rapistumiseen. (Matsumoto 2021). Unen aikana lymfaattinen järjestelmä aktivoituu ja sen seurauksena aivo-selkäydinneste pääsee aivoihin veri-aivoesteen läpi huuhtoen kuona-aineita pois aivoista. Juuri tämän tapahtuman oletetaan ehkäisevän esimerkiksi dementiaa. (Sarkkinen 2021) Aivojen nestekierron on todettu esimerkiksi poistavan aivoista Alzheimerin tautia aiheuttavaa amyloidi-valkuaisainetta (Aivoliitto 2018.)

Unen vaikutukset terveyteemme ovat laajat, joten se on tärkeää huomioida terveyden edistämisessä liikunnan ja ravinnon ohella. Voisitko mennä tänään hieman tavallista aikaisemmin nukkumaan?

18.3. vietetään kansainvälistä unipäivää.

Kirjoittaja
Salla Isomäki
Fysioterapeutti
Fysiogeriatria

Lähteet:

 • Aivoliitto. Muistiviikko ja aivoviikko. 2022. MuistiliittoAivoliitto. Uni on aivojen aikaa. Julkaistu: 13.9.2018

 • André C, Laniepce A, Chételat G, Rauchs G. Brain changes associated with sleep disruption in cognitively unimpaired older adults: A short review of neuroimaging studies. Ageing Res Rev. 2021. doi: 10.1016/j.arr.2020.101252.

 • Matsumoto S, Tsunematsu T. Association between Sleep, Alzheimer’s, and Parkinson’s Disease. Biology (Basel). 2021. doi: 10.3390/biology10111127.

 • Sarkkinen, M. Uni on korvaamatonta – varsinkin aivojen palautumiselle. TTL. Verkkoartikkeli. Julkaistu 27.4.2021. 

 • TTL. Palautuminen on tärkeä osa elämäntapamuutosta. Verkkojulkaisu. Viitattu 4.1.2022. Saatavissa: 
Lue myös nämä

Aktiivi Fysioterapia osaksi Terveystaloa

Terveystalo laajentaa kuntoutuspalveluitaan ja on ostanut 31.3.2022 päivätyllä sopimuksella fysioterapiaa ja toimintaterapiaa tarjoavan Suomen Fysiogeriatria Oy:n sekä sen tytäryhtiöt; toi.minna Oy:n, Mimmin terapia Oy:n ja

Lue lisää »

Aivoterveys

Kaikenikäisten on tärkeää huolehtia aivoterveydestään päivittäin! Sillä voi ehkäistä vakavia sairauksia. Mitä on aivoterveys? Aivoterveydellä tarkoitetaan terveellisillä elintavoilla tuettua aivojen hyvinvointia, jota edistetään päihteettömyydellä, liikunnalla,

Lue lisää »
Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.