Vaivaisenluu

Muutama ajatus ja pintaraapaisu vaivaisenluuhun liittyen. Usein kyse on monisyisestä ongelmasta, jolloin tilan ja taustojen syyt tulisi selvittää.

Vaivaisenluu (Hallus Valgus) on suhteellisen yleinen ongelma, jonka taustalla voi olla synnynnäisiä eli rakenteellisia tekijöitä. Kengät (usein yhdistetään länsimaiseen kenkämuotiin) voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla tilan kehittymiseen, tai kyse voi olla jalkaterän toiminnallisista häiriöistä, joiden syntyyn myös kaksi edellä mainittua tekijää saattavat merkittävällä tavalla liittyä. Jostain syystä vaivaisenluu on naisilla yleisempi kuin miehillä. Iän myötä alttius vaivaisenluun kehittymiselle lisääntyy, mutta alkavaa vaivaisenluun ongelmaa on viime vuosina raportoitu yhä kasvavassa määrin myös lapsilla.

Esimerkiksi leikkaukseen päätyneistä tapauksista noin 90 prosenttia esiintyy naisilla, ja vuosittain leikataan noin 4000 vaivaisenluuta. Pääosin vaivaisenluita hoidetaan kuitenkin kuntoutuksella ja ilman leikkausta.

Vaivaisenluu on yleensä kohtuullisen näkyvä tila, jossa ensimmäinen varvas kääntyy ulospäin suhteessa muihin varpaisiin. Lisäksi varvas voi kääntyä oman akselinsa ympäri ulospäin, jos tilaa katsotaan varpaan alapuolelta. Usein, ja varsinkin tilan pahentuessa, ensimmäisen päkiänivelen kohdalle jalkaterän sisäreunalla kehittyy ”pahkura”, joka voi olla kivulias sekä vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi kenkien valintaa. Vaivaisenluu on kuitenkin muutakin kuin ensimmäisen varpaan kääntyminen ulospäin. Usein kyseessä on laajemmin jalkaterässä esiintyvä toiminnan häiriö, jonka tausta tulee selvittää. 

Rakenteelliset tekijät

Tietyt rakenteelliset tekijät ensimmäisessä jalkapöytäluussa, ja erityisesti sen kärkipäässä, sekä ensimmäisen varpaan tyviluun tyvipäässä saattavat heikentää niiden väliin jäävän ensimmäisen päkiänivelen vakautta, jolloin lihasten ja nivelsiteiden antama tuki ei riitä pitämään niveltä hyvässä asennossa. Rakenteelliset tekijät ovat siitä haasteellisia, että niihin tai niiden syntymiseen emme voi itse vaikuttaa. Rakenteelliset tekijät eivät juuri koskaan itsessään kuitenkaan aiheuta kipua, mutta lähes poikkeuksetta ne aiheuttavat jonkinlaisen kompensaation tarpeen varpaan ja/tai jalkaterän toiminnassa, joka aiheuttaa kivun tai oireet.

Kenkien vaikutus

Toinen merkittävä tekijä on kengät. Usein kyse on päkiän kohdalta liian kapeasta lestistä sekä terävästä tai suiposta kengän kärjestä, joka painaa varpaita yhteen. Normaalisti jalkaterän etuosan pitää päästä hieman levenemään sivusuunnassa painon tullessa koko jalkaterän päälle. Kantakorotuksen sekä kengän kärkikäynnin myötä paine jalkaterän etuosaan (päkiä) sekä keskiosaan (sisäkaari) lisääntyy, mikä yhdessä kapean kengän etuosan kanssa muuttaa jalkaterän ja varpaiden asentoa, toimintaa ja kuormitusta.

Erityisesti naisten kenkämuodissa on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut vallalla trendi, jossa kenkien pohja päkiän kohdalta tehdään koveraksi, jolloin päkiä/jalkaterän etuosa ikään kuin upotetaan kengän välipohjaan. Näin jalkaterä saadaan näyttämään sirommalta. Toisaalta saman tyyppistä rakennetta esiintyy muissakin kengissä. Jos esimerkiksi lenkkareista otetaan sisäpohjallinen irti ja se asetetaan pöydälle ja sitä katsotaan edestäpäin, niin usein näkymä on sellainen, että ainoa alustaa koskettava kohta on pohjallisen keskiosa (päkiä), kun jalkaterän etuosan kuormitusta ensisijaisesti kantavat ensimmäisen ja viidennen jalkapöytäluun kärkipäät ovat ”irti” alustalta.

Näin ollen jalkaterän sisäreunalla oleva ensimmäinen jalkapöytäluu sekä ulkoreunalla oleva viides jalkapöytäluu nousevat ylöspäin suhteessa päkiän keskiosaan, mikä lisää painetta päkiään. Jalkaterän etuosaa sivusuunnassa tukeviin nivelsiteisiin sekä lihaksiin kohdistuu toistuvaa suurentunutta venytystä.

Ehkä kenkien vaikutusten (positiivinen tai negatiivinen) merkitystä korostaa se, että niitä kuitenkin pidetään päivän aikana useampi tunti ja vuodesta toiseen.

Toiminnalliset tekijät

Kolmas merkittävä tekijä vaivaisenluun kehittymisen taustalla on jalkaterän/alaraajan toiminnalliset häiriöt. Koko alaraaja voi olla tähän yhteydessä sen vuoksi, että joskus ongelmat jalkaterän toiminnassa saattavat tulla myös ylhäältä alaspäin. Toiminnalliset häiriöt voivat olla kompensaatioita tai seurauksia rakenteellisista tekijöistä ja/tai kenkien aiheuttamista muutoksista jalkaterän toimintaan.

Hyvin usein vaivaisenluun taustalta löytyy jonkinlainen toiminnan häiriö jalkaterän keski- ja/tai takaosassa. Ehkä tyypillisin löydös on normaalia matalampi sisäkaari. Syystä taikka toisesta johtuva jalkaterän sisäkaaren liiallinen madaltuminen vaikeuttaa ja heikentää jalkaterän sisäreunalla sijaitsevan ensimmäisen säteen (jalkapöytäluu) toimintaa. Kaaren madaltuessa liikaa, nousee säde ylöspäin (vertaa tilanne kengän kanssa) suhteessa alustaan, mikä heikentää ensimmäisen päkiänivelen toimintaa varsinkin ojennuksen suuntaan ja viimeistään siinä vaiheessa, kun ponnistuksen pitäisi alkaa. Nivelen alentunut liikkuvuus usein pakottaa ponnistusvaiheessa kääntämään jalkaterää liiaksi joko ulos tai sisään, mikä vaikuttaa ensimmäisen varpaan toimintaan. Tilaa saattaa entisestään korostaa jalkaterän etuosan liiallinen leviäminen sivusuunnassa, mikä on hyvin tyypillinen löydös vaivaisenluun yhteydessä. Vaivaisenluuta voi esiintyä myös pikkuvarpaassa, varsinkin, jos taustalla on levinnyt jalkaterän etuosa.

Jalkaterän toiminnan häiriöt muuttavat myös lihasten toimintaa, jolloin niiden antama tuki ja ohjaus jalkaterän toimintaan muuttuu. Lihasten epäsymmetrinen kuormitus saattaa jo sinällään aiheuttaa tai ylläpitää vaivaisenluuta.

Toimenpiteet

Edellä on mainittu vain muutama asia, jotka saattavat olla aiheuttamassa vaivaisenluuta. On siis tärkeää pyrkiä löytämään syyt vaivaisenluun taustalla, jolloin hoitotoimenpiteet pystytään tehokkaasti kohdistamaan oikeaan asiaan. Usein kuitenkin tilanne kehittyy vähitellen, ja siihen aletaan kiinnittämään huomiota vasta jos ja kun kipua alkaa esiintymään.

Kenkävalintoihimme voimme itse vaikuttaa, ja vaivaisenluun ollessa kyseessä täytyy kengät pääsääntöisesti valita jalkojen ehdoilla. Myös sukilla saattaa olla merkitystä, ainakaan ne eivät saisi kiristää liikaa varpaista. Erittäin hyviä kokemuksia tilanteen muuttamiseksi on saatu yksilöllisistä jalkaterän toimintaa ohjaavista pohjallisista. Varsinkin, kun tähän liitetään tehokas lihasvoimaharjoittelu ja muu mahdollinen kuntoutus. Jos kävelytekniikassa esiintyy asioita, jotka altistavat vaivaisenluun kehittymiselle, on siihenkin tärkeä kiinnittää huomiota.

Nykyisin leikkaushoito on yleensä ”viimeinen” vaihtoehto ja siihenkin päädytään, jos kivut alkavat olemaan sitä luokkaa, että liikkuminen vaikeutuu. Kosmeettisista syistä vaivaisenluita ei juurikaan enää leikata. Leikkaus ei myöskään välttämättä poista mahdollisia toiminnallisia häiriöitä jalkaterässä.

Kirjoittaja:

Petri Väyrynen
Jalkaterän ja alaraajan toimintaan erikoistunut fysioterapeutti
Terveystieteiden Maisteri
petri.vayrynen@aktiivifysioterapia.fi

Lue myös nämä

Aktiivi Fysioterapia osaksi Terveystaloa

Terveystalo laajentaa kuntoutuspalveluitaan ja on ostanut 31.3.2022 päivätyllä sopimuksella fysioterapiaa ja toimintaterapiaa tarjoavan Suomen Fysiogeriatria Oy:n sekä sen tytäryhtiöt; toi.minna Oy:n, Mimmin terapia Oy:n ja

Lue lisää »

Aivoterveys

Kaikenikäisten on tärkeää huolehtia aivoterveydestään päivittäin! Sillä voi ehkäistä vakavia sairauksia. Mitä on aivoterveys? Aivoterveydellä tarkoitetaan terveellisillä elintavoilla tuettua aivojen hyvinvointia, jota edistetään päihteettömyydellä, liikunnalla,

Lue lisää »
Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.